Tuesday, September 16, 2014

តើអ្នកដឹកនាំពិភពលោកយូរអងែ្វងត្រូវគេទម្លាក់ចោលរបៀបណា(អារ៉ាប់បះបេារ)?

និពន្ធចងក្រងដោយ​តាំងសូយ
សរសេរសំរាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ
ខែកញាថ្ងៃទី១១ឆ្នាំ២០១៤
ទាញយក
https://www.dropbox.com/s/095t6rm2uk92uhf/Khmer-How%20The%20World%20Leaders%20Get%20Overthrown%20%28Arab%20Spring%29.pdf?dl=0